• Drukwerk voor creatives
 • Drukwerk voor professionals
 • Drukwerk voor agencies
 • Drukwerk voor marketing teams

Vragen? +32 15 330 444

Maandag t/m vrijdag: 09u00 - 17u00

Privacybeleid

Jouw privacy primeert

INKO bv is een inspirerende plek waar ambacht, passie, creativiteit en redelijk wat inkt samenvloeien. Om ervoor te zorgen dat jij zo vlot mogelijk aan de slag kunt met ons online printplatform, gebruiken ook wij graag je persoonsgegevens en cookies. Uiteraard gebeurt niets zonder jouw toestemming. Daarom: een woordje uitleg, ten dienste van jouw privacy.

WELKE GEGEVENS BEWAREN WIJ?

Voor- en achternaam
Om je persoonlijk aan te spreken en je bestellingen op naam te kunnen zetten.

Adres en woonplaats
Voor onze koeriers, zodat ze op de juiste plek aanbellen met je bestelling.

Telefoonnummer
Zijn er vragen bij een bestelling, dan is het handig dat we je zo snel mogelijk kunnen bereiken.

Betaalgegevens
Bestellingen betaal je via de beveiligde betaalomgeving van Mollie. Is een betaling gelukt, dan vernemen wij dat meteen. Kies je ervoor om achteraf te betalen? Dan slaan we geen betaalgegevens op.

IP-adres
Safety first: je IP-adres wordt gebruikt om je INKO-account te beveiligen.

E-mailadres
Je e-mailadres is handig om te communiceren over je bestellingen, voor de facturatie en het contact met de klantenservice. Heb je aangegeven dat je graag acties en nieuws ontvangt? Dan krijg je ook die per e-mail. Daarnaast heeft je e-mailadres een veiligheidsfunctie: je kunt ermee inloggen en je wachtwoord herstellen.

 

WAAR GEBRUIKEN WE JOUW GEGEVENS VOOR?

Klantenservice
Heb je vragen? Dan kun je ons bellen, e-mailen, met ons chatten of ons een berichtje sturen via social media. Van al die gesprekken maken we notities, zodat je jouw verhaal geen twee keer hoeft te vertellen. Verder analyseren wij alle gesprekken, zodat wij onze hulpkanalen kunnen blijven optimaliseren. Soms nemen we bijvoorbeeld een telefoongesprek op en gebruiken we het als trainingsmateriaal. Is dat het geval, dan laten we je dat zeker op voorhand weten.

Mijn account
Bij het plaatsen van een bestelling verschijnen je contactgegevens, zodat je alles niet elke keer opnieuw moet invullen. Welke contactgegevens je precies opslaat, dat kies je zelf in je INKO-adresboek.

Bestelgeschiedenis
Alle bestellingen die je plaatst, koppelen we aan je account. Zo behoud je op elk moment een goed overzicht. Iets waar ook onze klantenservice je dankbaar voor is, mocht je een vraag hebben over een bestelling.

Commerciële mailingen
Blijf je graag op de hoogte van acties en nieuws? Dan ontvang je onze nieuwsbrieven in je mailbox, als je dat zo hebt aangegeven. Verander je na verloop van tijd toch van mening? Dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan de mailing.

Verbetering
Wij leren graag uit onze fouten: is er ooit een klacht geweest, dan bewaren we die, samen met de afhandeling ervan. Op die manier kunnen we nagaan waar bepaalde acties vastlopen of waarom je bepaalde info niet snel genoeg vindt. Op basis van die bevindingen voeren we dan aanpassingen door, zodat onze service er alleen maar beter op wordt.

Fraudepreventie
Om fraude te voorkomen kan het noodzakelijk zijn om klantgegevens te controleren, zoals een bezorgadres.

Zakelijke klanten en partnerprogramma
Ook de gegevens van bedrijven en hun contactpersonen slaan we op. Uiteraard behandelen we ze met dezelfde zorg als de persoonsgegevens van particulieren.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR INKO BV

1. U bent een klant of een leverancier van INKO?

In het kader van het klanten – leveranciersbeheer van INKO kunnen de volgende gegevens van u als klant worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Aankoopgeschiedenis
 • Bankrekeningnummer

De naam-en contactgegevens en het e-mailadres worden bijgehouden ten behoeve van de facturatie. Deze gegevens worden bijgehouden omwille van een wettelijke verplichting. Zij worden bijgehouden voor de termijn die vereist is opdat INKO aan haar fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kan voldoen.

De verwerking van de bovenstaande gegevens is daarnaast vereist voor ons relatiebeheer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten of leveranciers. De gegevens van de klanten of leveranciers in het kader van het relatiebeheer worden bewaard voor de wettelijke verjaringstermijn voor enige vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit de overeenkomsten met de klant of leverancier.

2. U heeft INKO gecontacteerd via het contactformulier op onze website?

Naar aanleiding van meldingen via het contactformulier, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Telefoon- of GSM-nummer
 • Diverse andere informatie die door de betrokkene vrijwillige wordt meegedeeld (vb. bankrekeningnummer, …)

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de opvolging van communicatie via onze website. De verwerking vindt plaats op grond van de toestemming van de betrokkene.

De toestemming voor de verwerking kan op elk ogenblik worden ingetrokken. Daarvoor dient de betrokkene een uitdrukkelijke melding te maken aan INKO. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan door de betrokkene.

De gegevens die worden verkregen via het contactformulier op de website worden bewaard voor een periode van een jaar.

3. U heeft INKO gecontacteerd met het oog op een offerte?

Naar aanleiding van aanvragen van offertes, kunnen volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam- en contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Telefoon- of GSM-nummer
 • Diverse andere data die door de betrokkene vrijwillig wordt meegedeeld (vb. bankrekeningnummer, …)

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de opvolging van offerteaanvragen. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens die worden verkregen via het contactformulier op de website worden bewaard voor de periode die vereist is opdat INKO aan al haar contractuele en wettelijke verplichtingen kan voldoen.

4. U bezocht onze website?

Bij een bezoek aan de website van INKO kunnen cookies worden bijgehouden die mogelijks volgende informatie bevatten:

 • IP-adres
 • Geografische gegevens
 • Interessegebied
 • Leeftijdscategorie
 • Geslacht
 • Bezoekersinformatie website (frequentie, navigatieflow)

Deze gegevens worden bijgehouden om bezoekers van onze website gericht een aangepaste oplossing en/of een gerichte services te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden verzameld mits toestemming gegeven door de contactpersoon.

Deze gegevens worden bewaard voor de termijn van 6 maanden.

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vind je in het cookiebeleid van INKO.

 

BEWAREN EN BEVEILIGEN

Wij houden je gegevens niet langer bij dan nodig. Dat wil zeggen: zolang wij voor jou aan een opdracht bezig zijn. Daarna bewaren we alles nog even, mocht je op korte termijn nog een extra bestelling doorgeven. Opgenomen telefoongesprekken worden na 30 dagen verwijderd.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens, zodat je veilig kunt bestellen. Daarom hebben we zoveel mogelijk passende beveiligingsmaatregelen getroffen zoals encryptie door een SSL-layer.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens delen met derden? Dat doen we nooit, op enkele uitzonderingen na, als het echt niet anders kan. Zo moeten we je gegevens soms doorspelen aan leveranciers om je opdracht te kunnen afwerken.

Woon je niet in de Economische Europese Ruimte (EER), maar plaats je wel een bestelling? Dan kan het zijn dat we je gegevens moeten doorgeven aan een leverancier buiten de EER. In dat geval komen we formeel overeen dat deze leveranciers een verwerkingsniveau waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de juiste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

We doen ook beroep op Mailchimp voor de verwerking van automatisch verstuurde e-mails en Innomedio voor de hosting, bouw en beveiliging van onze website. Mailchimp en Innomedio verwerken je gegevens op volledig veilige wijze volgens onze instructies en onder ons toezicht. Indien nodig, zorgen wij ook voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

 

VERZOEK MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS

Over je persoonsgegevens heb jij het eerste én het laatste woord. Wil je weten welke info wij bijhouden? Dan kan je daar op elk moment naar vragen. Wens je wijzigingen door te voeren of info geheel of gedeeltelijk laten verwijderen? Jij beslist, wij doen het nodige.

Volgende informatie krijg je altijd van ons als we je persoonsgegevens verwerken:

 • welke persoonsgegevens INKO bv van jou heeft
 • waarvoor we ze gebruiken
 • aan wie je persoonsgegevens eventueel zijn doorgegeven
 • hoe we eraan gekomen zijn

Wil je inzage in de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen, of een correctie of verwijdering doorvoeren? Stuur een e-mail met een kopie van je identiteitsbewijs naar hello@inkoprint.be. We reageren zo snel mogelijk - op zijn minst binnen de vier weken.

Noot:
Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

RECHTEN MET BETREKKING OP JOUW PRIVACY

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar hello@inkoprint.be of via het contactformulier op onze website.

 

WIJZIGINGEN

We hebben het recht om dit privacy statement op elk moment te wijzigen. Zijn er veranderingen? Dan lees je erover op deze pagina.

De laatste wijziging is doorgevoerd op 24 mei 2023.

 

INKO BV
Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen
België

BTW BE 0712.573.777
hello@inkoprint.be
+32 (0)15 330 444

Winkelwagen

${ orderLine.title }
Winkelwagen is leeg